Kabel för egensäkra kretsar

Egensäkra kretsar är strömkretsar i vilka det inte får förekomma gnistor eller termiska effekter som kan orsaka antändning av specifika explosiva gaser vid normal drift eller driftstopp.

Föreskrifter enligt DIN VDE 0165 zon 1+2 gäller och därför har samtliga typer en blå yttermantel.

Klicka här för att ladda ner PDF
Click to download PDF in English

3 produkter