Texiline kabel

Texiline är ett tvärbundet halogenfritt material med mycket goda egenskaper vad gäller temperaturområde och brandspridningsegenskaper.

Kablarna är avsedda att användas som flexibel anslutningsledning för tågindustrin, båtar och offshore, raffinaderier, offentliga lokaler, industriautomation, elpaneler och kranar.

Texilines egenskaper i förhållande till vanliga PVC-kablar:
– hög kemisk beständighet mot oljor och fetter
– hög värmebeständighet
– halogenfrihet enligt IEC 60754-1
– brandklass enligt IEC 60332-1,3 och uppfyller EN 50264 enligt testunderlag, se sidan 17
– godkännande enligt DNV i standardutförande för kopplingstråd
– godkännande enligt HAR, UL, CSA (cUL), DNV i multinormutförande för kopplingstråd

Klicka här för att ladda ner PDF
Click to download PDF in English

5 produkter