Main Content

Kabel

Kabelförskruvningar

Skyddsslang med tillbehör

Buntband

Produkter för livsmedels- och läkemedelsindustrin

Inom både livsmedels och läkemedelsindustrin ställs det idag högra krav på de produkter som skall användas för att klara olika rengöringsmedel och förhindra mikrobers tillväxt.  Vi kan idag erbjuda en rad olika produkter lämpliga för dessa miljöer. För mer ingående information se Info.

Rätt produkt – till rätt pris – levererad i tid till en nöjd kund

Our company is credit worthy according to Soliditet's credit assessment system that are based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.