Integritetspolicy – GDPR

2018-05-22

Inledning

Vi på Lidalco bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, varför vi har dem och vilka som tar del av dem.

Den 25:e maj 2018 träder Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU och ersätter tidigare personuppgiftslagen (PUL) och vi har i och med detta tagit fram en ny integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Detta är tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter som tex insamling, vidarebefordring, analysering, registrering & lagring

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Lidalco AB, org.nr: 556225-6783 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker på lagligt sätt

1.3 Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

  • Uppgifter du lämnar till oss som köpande kund
  • Uppgifter du lämnar till oss när du anlitar våra medarbetare
  • Uppgifter från offentliga register
  • Uppgifter som registreras i kontakt med oss genom tex. kundaktiviteter/mässor

1.4 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Lidalco behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, de uppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig

1.5 Varför behandlar Lidalco dina personuppgifter?

  • Lidalco behöver dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund
  • För att ge god service
  • För att kunna hantera dina frågor du har till vår kundtjänst/våra medarbetare

1.6 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke och dina personuppgifter används därför bara av Lidalco AB

1.7 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Lidalco värnar om din integritet, vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder gällandes vår IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

När du samtycker till våra allmänna villkor så samtycker du också till av vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke, vi kommer då inte längre behandla dina uppgifter eller inhämta nya om de inte behövs för att fullföra våra skyldigheter enligt lag som tex bokföringslagen.