EUROFLEX PREMIUM är en olje- och väderbeständig anslutningskabel i halogenfritt utförande med stort användningsområde. Den är för både fast och rörlig installation såväl inomhus som utomhus på bl.a. maskiner.

Kabeln kan även förläggas i sötvatten och saltvatten ner till 100m djup (ej dricksvatten).

Utmärkande egenskaper:

  • UV- och ozonbeständig
  • Bra motståndskraft mot nötning
  • Hög beständighet mot oljor, fett och smörjmedel
  • Halogenfri
  • Temperaturområde +90°C till -40 °C
  • Ledartemperatur +90°C
  • Användning upp till 1000V AC för fast skyddad installation
  • Godkänd för fast installation i söt- och saltvatten upp till 100m djup (max 10m djup vid flexibel installation)
  • HAR-godkänd

För mer info se:  https://lidalco.se/produkt/h07rn-f-premium/

Välkommen till Lidalco!