Efter 25 år på Lilla Garnisonsgatan flyttar vi nu till nya fräscha lokaler. Fördubblade kontorsytor och med mer än 4 gånger så stort lagerutrymme skapar vi förutsättningar för en fortsatt expansion. 

Såväl gamla som nya kunder är välkomna att hälsa på i våra nya lokaler.

Du hittar oss nu på

Pimpstensgatan 9, Helsingborg

Välkommen till Lidalco!