Livs- och läkemedelsindustrin fortsätter att växa. Som leverantör tar vi hänsyn till de speciella krav som ställs i branschen. Komponenter måste vara resistenta mot rengöringsmedel, oljor, fetter, syror och även tåla kraftiga temperatursvängningar.

Våra kablar, kopplingsdosor, fästmaterial, förskruvningar och slangar används i alla de olika zoner som är aktuella inom branschen. Många olika aktörer inom livs- och läkemedelsindustrin använder sig av våra produkter idag.

Har ni behov av någon av nedanstående produktgrupper hoppas vi kunna bli även er samarbetspartner.

Kablar

Förskruvningar

Fästmaterial

Slangar

Välkommen till Lidalco!