Lidalco slangsortiment täcker idag de flesta behoven inom en mängd olika områden. Vi kan erbjuda över 60  typer av plast- och metallslangar för användning inom maskinbyggnation, industri, tåg, hygien, Ex-områden och solcellsanläggningar.

  • Slagtåliga
  • Flamsäkra
  • EMC-anpassade
  • UV- och kemikalieresistenta
  • Livsmedelsgodkända
  • Ex-godkända
  • UL-godkända

Tillsammans med vår samarbetspartner Flexicon fokuserar vi på slang och slangförskruvningar som skall uppfylla de krav som ställs. Vi tar också gärna fram förslag på lösningar för olika typer av applikationer.

Välkommen till Lidalco!

Tel 042-380830 l fax 042-380847 l epost: info@lidalco.se l hemsida: www.lidalco.se